Natomiast gdy przychód niski np 2000zł to diet nie zdejmuje i liczę zus od 2000, tak?