Nie / osoba fizyczna nie skłąda sprawozdania do KRS