Wg mnie możesz wystawić fakturę ogólnie na usługę gdzie kwota netto zawiera cenę usługi i wartość materiałów. Przecież osobno nie sprzedajesz klientowi tych materiałów.