Brutto
- społeczne/ część pracownika
- zdrow. (9%)
- podatek
= netto