3.W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę ........................................... ................................................................................................................. ................................................................................................................. (rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska, lub pełnione funkcje)

wynika z tego, żebyś podała w jakich okresach na jakim stanowisku?