Tak - jeżelo w okresie 1-11 nic sie w firmie nie działo