VAT można odliczyć na podstawie PZC, teraz chyba nazywa się ZC.