Umowa użyczenia oraz oświadczenie, że samochód będzie użytkowany jedynie w działalności gospodarczej.