Zasadniczo nie, ale przecież faktur nie trzeba podpisywać i jeśli pracownicy też mogą je wystawiać, to kto udowodni, że to chory przedsiębiorca wystawiał.