W kantorze księguje się przychody i koszty (wartość nabycia) a nie sam zysk