Albo tak, albo tak. Przy czym jeśli jest zapis w regulaminie pracownik musi mieć możliwość zapoznania się z nim w dniu podpisywania umowy i tym samym potwierdzić podpisem.