A stare badanie kiedy było robione, przed 01/04/2014 czy po?