Wyliczenie dla umowy o pracę:
kurs=4,3725
ilość dni = 68
przychód brutto=4644 euro
diety=68*30%*49=999,60 euro
przychód= 4644-999,60=3644,4*4,3725=15935,14 zł.
dochód = 15935,14-333,75=15601,39 zł /do poz. 8,26 ZG oraz do poz 188 PIT-36/

Wyliczenia dla umowy zlecenia:
Przychód pomniejszamy o KUP - 4644*20%=928,80 euro
dochód - 4644,00-928,800 = 20305,89-4061,18=16244,71 zł /do poz. 14,26 ZG oraz do poz 188 PIT-36/

Podaję dwa wyliczenia dochodu - nie wiem czy to była umowa o pracę czy umowa zlecenie.....