Jeżeli jest to związane dg i w razie kontroli potrafi to udowodnić, to dajesz w kup