2016r.
Rozliczenie na PIT-36, PIT/ZG - jako korekta.
Metoda unikania podwójnego opodatkowania - wyłączenie z progresją.
Od przychodu można odjąć 30% diety za każdy dzień pozostawania
w stosunku pracy /w tym soboty i niedziele/.
Przeliczasz na złote - powinno się przeliczać każdą wypłatę,
ostatecznie kursem średnim za dany okres pracy - miesiąc, kwartał, rok.
Można jeszcze odliczyć KUP = 111,25 lub 139,06 zł za każdy miesiąc.
Tak obliczony dochód wpisujesz do PIT/ ZG poz. 8 oraz do PIT-36 poz. 188
do wyliczenia stopy procentowej którą liczymy dochody z PL.
Aby Ci precyzyjnie podać dane potrzebne będzie :
- okres pracy od-do oraz policz ilość dni pracy
- sposób rozliczenia /indywidualnie, razem z małżonkiem/
- ew. ulgi i odliczenia /np. na dzieci/