Opłatę za prowadzenie konta też przelicza się tak jak zapłatę za fakturę.