Umowa podpisana? Zwróciliście pieniądze za badania?