Zwolnieniu podlegają umowy o pracę i umowy zlecenia.