Jednorazowa amortyzacja w limicie 100 tys. odnosi się wyłącznie do fabrycznie nowych środków z grup 3-6 i 8 KST.