Nie, w treści artykułu napisano "kwoty podatku wynikającej z tej faktury", przy oo jej nie ma, więc nie korygujesz vatu od zakupów z oo