Kwota się nie zmieniła, liczysz dochód czyli przychód minus koszty