W osobnej teczce tam gdzie sa listy obecności i ewidencja czasu pracy,ja robię tylko roczna.