Doliczyc to powinnaś składki za listopad w styczniu zapłacone
a za grudzień dajesz w miesiacu lutym
Kiedy zapłaciłas wtedy dajesz do kosztów