Stawka vat na przyłącz w częsci zewnętrznej budynku 23%. Następnie prace wewnątrz 8%. Sporządzam umowy i protokoły odbioru. Drukuję też rozchód zużytych materiałów.