W 2020 minie juz 5 lat od odliczenia VAT z fv zakupu - więc okres korekty bedzie przedawniony
VAT oddasz od ceny rynkowej na dz. likwidacji