W tym przypadku nie można amortyzować powtórnie.

"W związku ze zmianą przepisów przedsiębiorca będzie mógł dokonać amortyzacji pod warunkiem, że środek nie został w całości zamortyzowany przez ojca przedsiębiorcy. W tym miejscu należy przypomnieć, że w związku z nowymi przepisami naliczona amortyzacja darowanego środka trwałego nadal nie może być zaliczona do kosztów podatkowych, jeżeli w stosunku do tego nabycia korzystano ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Ograniczenie to nie będzie jednak dotyczyć środków trwałych nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał uprzednio odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych."

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-amortyzacja-darowanego-srodka-trwalego-czy-stanowi-koszt-firmowy