Nadpłata jest przypisana do konta (rachunku) w ZUS. Teraz pytanie do którego. Jeśli płatników jest 2 (prowadzący osobno i pracownicy osobno) to nadpłatę można rozliczyć tylko w obrębie jednego rachunku. Jeśli płatnik jest jeden to upraszcza sprawę bo i rachunek będzie tylko 1. Dobrze by było przed potrąceniem składek za bieżący okres zrobić wniosek o ustalenie salda na koncie.