Wygaśniecie umowy - to zgon pracownika lub pracodawcy lub tymczasowe aresztowanie.