Do kpir w dacie wystawienia f-ry --- art. 22 ust. 6b updof
do kh w dacie sprzedaży - do okresu, którego koszt dotyczy czyli do 06/2019 = kh = memoriał