Listy obecności nie są obowiązkowe, nie ma więc jednolitego obowiązującego wzoru. . Czyli stare też mogą być wykorzystywane.