Pracownik musi przejść badania wstępne. Należy je wykonać przed dopuszczeniem do pracy na nowym stanowisku, nie musi to być przed wypowiedzeniem