2018-26dni
2019-proporcjonalnie do czasu zatrudnienia