Będzie miał prawo do emerytury ale nie będzie miał prawa do emerytury minimalnej