>nie ma na nich miejsca na datę sporządzenia< Datę sporządzenia wpisujesz we wprowadzeniu do sprawozdania.

Przy formie elektronicznej sprawozdania podpisy też muszą zostać złożone elektronicznie przez osobę sporządzającą i cały zarząd.

Formę papierową można sporządzić i podpisać fizycznie przez osoby uprawnione i zachować a/a.Wtedy będzie to kopia SF.