Dobrowolny split payment - "dupochron" dla wszystkich? sposobem na unikniecie solidarnej odpowiedz.?

Mam pytanie odnosnie dobrowolnego korzystania ze split payment. Czy dobrze rosumiem ze jak jako firma bedziemy wszystkie przelewu dokonywac przez Split payment ... te za 1 tys zl, 10 tys zl i 50 tys zl unikniemy dzieki temu jakis kar w sytuacji gdy trafimy na nieuczciwego kontrahenta?
Czy to sie moze tyczy tylko towarow wrazliwych tych z zalacznika nr 15 ... i kupujac np opony do samochodu pomimo ze dobrowolnie zaplace split payment i tak mnie to nie uchroni ?
Dobrze Pan rozumie
tzn. to nie jest takie od razu oczywiste, że Pana uchroni, ale na pewno będzie dobrze widziane i będzie świadczyć za dochowaniem tzw. należytej staranności

w przypadku produktów z załącznika 15 split payment jest po prostu obowiązkowy
dobrowolnie można w ten sposób płacić już od lipca roku ubiegłego
A czy temat solidarnej odpowiedzialności nabywcy dotyczy również i tych "zwykłych" FV VAT (nie z zał. 15) + FV poniżej 15 tys ?
Art. 117ba i 117bb ordynacji podatkowej dodane od 01/01/2020

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,23,63,767,,20200101,ustawa-z-dnia-29081997-r-ordynacja-podatkowa.html#P231067
Nowy art. 117bb Ordyncji pod. brzmi

Art. 117bb. Przepisów art. 117ba [o odpowiedzialności solidarnej w okreslonych tam przypadkach] nie stosuje się do transakcji, w odniesieniu do których podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
>5 - czy ja to dobrze rozumiem - - - odpowiedzialność solidarna dotyczyć bedzię ""wszystkich"" FV zapłaconych na konto inne niż na białej liście ....
6> źle rozumiesz.

art. 117ba ..... a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego. => powyżej 15 tys. wg ustawy Prawo przedsiębiorców
Ell, przyznam że ja też chyba źle to zrozumiałem...:/

Czyli wg Ciebie, przepis tyczy się wyłącznie transakcji powyżej 15 tyś zł ?
Przyznam, że chyba nie tak dawno jak miesiąc temu jedna z gazet pisała że nawet przy zakupie zwykłego komputera za 2 tyś zł też sugerują wykonać split payment żeby ustrzec się przed nieuczciwym kontrahentem.
Podatki_gazetaprawna_pl/artykuly/1421942,solidarna-odpowiedzialnosc-od-zlotowki-drobne-zakupy-bardziej-ryzykowne.html

Ma być tak: przy zakupach firmowych na kwotę 15 tys. zł brutto lub więcej nabywca będzie musiał dzielić płatność i wpłacać równowartość podatku od towarów i usług na specjalny rachunek sprzedawcy (rachunek VAT). Przy transakcjach poniżej 15 tys. zł nie będzie takiego obowiązku, ale za to nabywca odpowie solidarnie ze sprzedawcą za podatek, jeżeli nie zostanie on wpłacony do urzędu skarbowego.

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy kupujący dobrowolnie, mimo niskiej wartości zakupu, rozliczy transakcję w split payment.

Solidarna odpowiedzialność będzie dotyczyć tylko towarów, a nie usług.
...Jeszcze inny pomysł zgłosiła firma doradcza MDDP. Zasugerowała, by odpowiedzialność solidarna dotyczyła zakupów jedynie powyżej 15 tys. zł brutto, jeżeli nabywca nie zapłaci w split paymencie, mimo takiego obowiązku.

W odpowiedzi na zgłoszone wątpliwości Ministerstwo Finansów zdecydowało się w ogóle znieść dolny limit wartości transakcji. Solidarna odpowiedzialność za nierozliczony VAT będzie więc dotyczyć nawet najmniejszych zakupów firmowych.

Artykul z 15 lipca 2019, chyba że się coś totalnie zmieniło.
O mam ten artykuł :
bezprawnik_pl/zmiany-w-odpowiedzialnosci-solidarnej/

"...Przykładowo – firma kupi laptopa za 2,5 zł. i zapłaci za niego na rachunek rozliczeniowy, a sprzedawca nie odprowadzi podatku VAT. Wówczas fiskus zgłosi się do nabywcy po zaległy podatek. Nabywca nie odpowie solidarnie za zaległy podatek, jeżeli zapłaci sprzedawcy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności..."

Dlatego ja też to tak zrozumiałem, ze płacąc dobrowolnie unikamy odpowiedzialności solidarnej.

Zastanawiam się tylko czy tyczy się to tak jak pisze w kom. 6 Zuzka17, czy może TYLKO i wyłącznie towarów z załącznika nr 15 niezależnie od kwoty.

A jak np. kupimy 2 tony mąki pszennej od kontrahenta xyz za 8000 zł i użyjemy split payment to chyba w tym wypadku nie zadziała ?
117ba--§ 2. Podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, oraz który dokonał zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
Odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę należność, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego.

i ważna jest końcówka tego art.czyli ..... odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego.... czyli powyżej 15.000 zł
No to mamy niezłe klocki:)
Bo 90% artykułów Gosia jakie znajduje i komentarzy Doradców Podatkowych/expertów (wypowiedzi z lipca) do nowych zmian, wręcz sugeruje żeby stosować dobrowolnie split payment do każdych kwot, hmmm
Może dlatego że jest jeszcze Gosia ciąg galszy :
Art. 117bb. Przepisów art. 117ba nie stosuje się do transakcji, w odniesieniu do których podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

I stąd te komentarze ekspertów, że jak ktoś dobrowolnie płaci split payment = pomimo że nie musi, ogranicza odpowiedzialność solidarną i Zuzka17 w kom6 ma rację?
Zgłupiałem trochę już, ale wydaje mi się że jeżeli dokonamy "split payment" dobrowolnie : niezależnie od towaru który kupujemy i niezależnie od kwoty za jaką kupujemy, to stosując split payment do każdej jednej transakcji ograniczamy odpowiedzialność solidarną.
=> Na szkoleniu też nam (w czerwcu co prawda) mówili, żeby przekonać szefów do stosowania mechanizmu odwrotne obciążenie dobrowolnie...bo nigdy nie wiem na jakiego kontrahenta trafimy i po co później korygować VAT i narażać na sankcje. Więc zamiast generować n-tą ilość raportów z tzw białej listy , lepiej zrobić splita.

Bo te powyżej 15 tyś zł (z załącznika nr 15) to jest obowiązek, więc tu nie ma co polemizować.
Czyżby wszyscy się mylili w komentarzach i na szkoleniach ? hmm
Artykuł z gofina - wkleję fragment

Zmiany w VAT, PIT/CIT i Ordynacji podatkowej
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019, strona 6

1.2.Rozszerzenie odpowiedzialności nabywcy za VAT niezapłacony przez sprzedawcę
Omawianą ustawą zmieniającą wprowadzone zostaną także zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa. Polegają one m.in. na wprowadzeniu odpowiedzialności solidarnej nabywcy (podatnika VAT) wraz z dostawcą towaru lub usługodawcą (czynnym podatnikiem VAT) za jego zaległości podatkowe w przypadku zapłaty należności za dostawę towarów lub świadczenie usług na rachunek inny niż rachunek dostawcy zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa KAS. Odpowiedzialność ta ograniczona będzie jednak do wysokości kwoty podatku VAT, proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług.
Odpowiedzialność solidarna zostanie nałożona także na podatnika VAT, który na podstawie umowy zawartej z podmiotem będącym wierzycielem innego stosunku prawnego, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, będzie obowiązany do pobrania należności od jego dłużnika i przekazania jej w całości albo w części wierzycielowi - jeżeli dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w ww. wykazie. Podmiot ten będzie odpowiadał solidarnie całym swoim majątkiem wraz z wierzycielem za jego zaległości podatkowe, w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającej na tę należność. Powyższe będzie dotyczyć wyłącznie płatności przekraczających 15.000 zł.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odpowiedzialność solidarna będzie również wyłączona w przypadku, gdy podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

art. 117ba par. 1 i par. 2 - … a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego.
Taki obowiązek wynika z Prawa przedsiębiorców i dotyczy transakcji > 15 tys.

9> nawet przy zakupie zwykłego komputera za 2 tyś zł też sugerują wykonać split payment żeby ustrzec się przed nieuczciwym kontrahentem. - właśnie - sugerują. Generalnie SP to po części taki "dupochron", nawet jak nie trzeba płacić SP, to kasa trafia na szczególny r-k vat i wiadomo, że nikt na niej ręki nie położy poza fiskusem.
10> Solidarna odpowiedzialność będzie dotyczyć tylko towarów, a nie usług. - bzdura. art. 117ba - … na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą

Przeciez te przepisy są już uchwalone i to co pisano w różnych artykułach i uczono na szkoleniach opierając się na projektach ustawy są o kant d..y potłuc teraz.
Art. 117bb. Przepisów art. 117ba nie stosuje się do transakcji [a art. 117ba odnosi sie do trans. powyżej 15 tys], w odniesieniu do których podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czyli jeśli zapłacisz > 15 tys. na rachunek innych niż z białej listy, to odpowiadasz solidarnie, chyba, ze zgłosisz ten rachunek kontrahenta do US (art. 117ba par. 3) albo zapłacisz przelewem SP, bo vat i tak trafi na konto vat.
Prawdziwy Matrix !
Ell, czyli reasumując całą dyskusję:

Zapłata jakichkolwiek faktur DOBROWOLNIE split payment PONIŻEJ 15 tyś nic nie da? przed niczym nie uchroni? i nie ważne czy są w załączniku 15 czy też nie są.
Kom.22
"...uczono na szkoleniach opierając się na projektach ustawy są o kant d..y potłuc teraz."

Na to wychodzi … te kilka stów mogłem zagospodarować w lepszy sposób kuźwa:/
24> moim zdaniem tak to właśnie wygląda. Przecież teraz, jak była odpowiedzialność solidarna, to też nie odnosiła się do wszystkich transakcji, tylko do tow. z zał 13 i ponad określone kwoty. Teraz będzie zał. 15 i limit 15 tys.
Trzeba będzie chyba jakąś macierz rozpisać jak tak dalej pójdzie, bo nie idzie się w tym wszystkim połapać :D
Masz rację :)

To chyba na poparcie twoich słów, kolejna nowelizacja :)
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/split-payment/3036631,Obowiazkowa-podzielona-platnosc-a-limit-15-tys-zl-czy-w-nowelizacji-jest-blad.html
"Zmieni się też solidarna odpowiedzialność nabywcy za VAT sprzedawcy. W założeniach MF ma być ona stosowana jedynie do przypadków, gdy kwota na fakturze będzie równa lub niższa niż 15 tys. zł. Ten przepis (art. 105a ust. 3 pkt 5 ustawy o VAT) w brzmieniu nadanym nowelizacją VAT również odnosi się do kwoty stanowiącej kwotę z art. 19 pkt 2 prawa przedsiębiorców. Problem dotyczy więc również stosowania odpowiedzialności solidarnej."

Taki zonk :)
Tak, słyszałam o tym i faktycznie jak się wczytać to wystepuja różne pojecia w ustawie vat i prawie przeds. Normalnie bubel goni bubel :)
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.