Tak
wszeklie oplat celne + nieodliczone 50% VAT podwyższą wartośc pocz. ŚT