Bilansowo nijak tego nie ujmiesz, bo przychód za użyczenie jest kategorią podatkową, a nie rachunkową, a księgi prowadzi sie wg uor, a nie pdop. Kwote przychodu dodajesz pozasystemowo przy wyliczeniu zaliczki na pod. doch albo możesz ją ująć na koncie pozabilansowym.