Zobowiązanie podatkowe wygasa 5 lat od końca roku w którym składasz zeznanie. Więc w Twoim przypadku nie ma obawy, podlegasz przedawnieniu.