Błąd dotyczy faktury pierwotnej, moim zdaniem kurs z pierwotnej faktury.