Możesz dać te koszty bezpośrednio w KUP bez traktowania tego jako modernizacja samochodu
opisz sobie na fv ile wynosi wartośc kamer i montażu dla jednego samochodu