Tak, poza rk od vat, jeśli podatkowa metoda rozliczania rk