Prowadzenie DG (lub umowy cywilnoprawne) nie wlicza sie do stazu pracowniczego

chac iśc na wychowawczy musisz mieć przynajmniej 6 miesięcy stazu pracowniczego

z KP
Art. 186. § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.