Od zaliczki mniejszej niż 1.000,- zł chcesz liczyć odsetki ?