W przypadku, gdy samochód zostanie nabyty lub zarejestrowany po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września, trzeba będzie zapłacić podatek za ten rok w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

b) do dnia 15 września danego roku - II rata.

https://www.gofin.pl/podatki/17,1,63,176505,nabycie-samochodu-w-trakcie-roku-podatek-od-srodkow.html