Odprawa pośmiertna dla jednej osoby uprawnionej wynosi 1/2 wyliczonej kwoty.