221 dolicz do wynagrodzenia i naliczysz składki i podatek