A prokurent jest tez wspólnikiem tej spółki?

jezeli nie - to wspólnik jednoosobowej sp. z o.o. płaci duzy ZUS