Po dodaniu wszystkich dokumentów / w kroku 3 lub 4 - nie mogę teraz umiejscowić który / są pola do odznaczenia - ,,oświadczenia,, / zostały zaznaczone?