Jeśli podjęliście decyzję o prowadzeniu UEPiK i zawiadomiliście o tym właściwy US to nie sporządzacie sprawozdania finansowego, więc nic w tym zakresie nie musicie robić. Oczywiście nie zwalnia to was do składania corocznie CIT-8 do US. Rozumiem, że pisząc "uproszczona forma księgowości" masz na myśli UEPiK (uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów wg rozporządzenia MF), a nie sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego wg zał. nr 6 do uor, gdyż często jest to mylone