Składająca będziesz Ty, ale podpisująca członek zarządu/pełnomocnik. W biurze tez to praktykujemy. Na naszym koncie robimy zgłoszenie i przekazujemy do podpisu